Koleksi Khas Yang Quee Yee

PENGENALAN | BUKU & ARTIKEL 

YANG QUEE YEE | KAMUS | BAHASA | SASTERA | SEJARAH | JAWI| BUDAYA | TOKOH | PERANAKAN | KOMIK | UMUM

Pangkalan data teks penuh ini mempunyai 597 entri buku berbahasa Melayu daripada koleksi Yang Quee Yee, seorang penyusun kamus Melayu yang prolifik. Pembangunan pangkalan data ini dilakukan dengan  kerjasamana padu daripada encik Yang yang juga menolong mendapatkan bantuan kewangan daripada Yayasan Lee Rubber dengan adik kandungnnya  membuat kerja pendigitasian di rumahnya di Singapura. Antara keistimewaan koleksi ini yang dibahagikan kepada buku, makalah, bahasa, sastera, sejarah dan lainlain itu adalah buku kartun dan komik yang mempunyai sari kata dalam bahasa Melayu sebahagian daripada karya sastera peranakan baba yang diterbitkan di bawah siri Chrita dahulu kala. Selain itu terdapat juga koleksi lengkap majalah Mimbar Universiti yang juga diselenggarakan oleh encik Yang semasa menuntut di Universiti Nanyang (Nantah), selain koleksi keratan akhbar berbahasa Melayu (Rumi dan Jawi) tentang perjuangan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia.

This full text database, containing 597 entries of Malay language books from Yang Quee Yee’s collection, was developed with the financial assistance from Lee Rubber Foundation, secured with the help from Mr Yang himself, and his younger brother digitized all the materials in Singapore.  The so-called  stars in this collection are the Chinese cartoon andcomic books with subtitle in Malay language,  some of the peranakan baba’s books publsihedunder the series Chrita Dahulu Kala, all the issues of the magazine, Mimbar Universitimagazine, edited by Mr. Yang while studying in Nanyang University (Nantah), and a collection of Malay language newspaper cutting on the struggle of the establishment ofUniversiti Kebangsaan Malaysia.