Pantun Baba

Pangkalan data pantun baba ini dibangunkan bukan sahaja untuk memantapkan Portal ATMA, tetapi juga untuk menunjukkan kesetiakawanan antara orang Melayu dengan keturunan Cina, terutamanya baba nyonya di Negeri-Negeri Selat: Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Istilah pantun dalam pangkalan data ini adalah juga istilah generik, kerana kepada baba, pantun bukan sekadar pantun, tetapi juga meliputi syair, gurindam, seloka, malahan dondang sayang. Sebanyak 586 entri yang dimasukkan ke dalam pangkalan data ini adalah dipetik daripada buku dan akhbar yang diterbitkan baba di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura dari 1889 hingga 1940an. Setiap entri sudah dinyatakan sumbernya. Sebagai makluman,  bahasa yang digunakan adalah bahasa dalam teks asal, oleh itu terdapat kecelaruan dari segi ejaannya.