Seni Silat Melayu

PENGENALAN | SILAT CEKAK MALAYSIA

Seni Silat Melayu adalah salah satu perlambangan Akal Budi Melayu yang di dalamnya mencerminkan falsafah, pemikiran, perlakuan, emosi dan gaya hidup orang Melayu di Nusantara. Seni Silat Melayu mempunyai asas ilmunya yang tersendiri digabungkan dalam lima aspek iaitu fizikal, mental, emosi, spiritual dan sosial yang perlu diselami dan dikupas secara ilmiah agar ilmu Seni Silat Melayu dapat dihargai dan menjadi relevan sepanjang zaman. Pangkalan data Seni Silat Melayu ini terdiri daripada teks, foto, audio dan video untuk tujuan rujukan dan aktiviti penyelidikan.