Browse Items (101253 total)

Pancing ketutu umpan kekatu,Bawa ke kota pandu kelisa;Masyarakat bersatu bertambah mutu,Seia sekata tak kira bangsa.

Pergi memancing di kolam lombong,Sebelah kanan berpindah ke kiri;Jangan suka bersikap sombong,Sahabat handai melarikan diri.

Pergi ke pekan membeli madu,Madu dijual anak Pak Aman;Rakyat Malaysia bersatu padu,Kekal aman zaman berzaman.

Apalah gunanya berpecah belah,Banyak hikmahnya bersatu padu;Itu lah tuntutan jangan berhelah,Perpaduan kaum jangan terkedu.

Anak Cina mencari galah,Galah dari Kuala Berang,Kalau hidup berpecah belah,Negara aman akan berperang.

Galah panjang di celah perdu,Lalu tumbang menimpa serai;Elakkan sifat perasaan cemburu,Agar hidup aman dan damai.

Pergi ke pekan membeli ikan,Singgah di hutan mencari buluh;Jauhkan perbedaan elakkan keretakan,Banyakkan persamaan pastikan teguh.

Bila mendaki hari hujan,Tanah lembab menjadi lecah;Bersatu padu patut bertahan,Tidak lah bangsa menjadi pecah.

Petang hari pergi pekan,Pulang membawa sebungkus laksa;Hidup muhibah perlu diamalkan,Di negara malaysia berbilang bangsa.

Mencari madu di hutan sepi,Tersangkut galah madu tertumpah;Bersatu padu kejayaan dikecapi,Berpecah belah kecelakaan ditempah.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2