Browse Items (58 total)

  • Collection: Adat Perpatih
  • Tags: Perbilangan

Konteks pengajaran yang banyak menekankkan soal kepentingan hidup bermasyarakat , nilai-nilai murni dan soal-soal kehidupan seperti perkahwinan pasti mampu menjadi asas kepada pegangan hidup dan ilmu yang berguna kepada mereka. Kesedaran pelbagai…

adat perpatih.txt
Masyarakat harus membuka minda seluasnya supaya boleh bertindak sesuai dengan kehendak zaman. Ingatlah bahawa adat perpatih sentiasa boleh menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Orang yang tidak mengenal adat perpatih akan beranggapan bahawa adat ini menyusahkann dan ada kalanya dianggap bercanggah dengan hukum islam namun secara jelasnya jika difahami ianya berlangsung tidak melanggar hukum agama malah unsur keagaaman iaitu…

Kesatuan di kalangan ahli-ahli suku adalah sangat kuat dan teguh. Keadaan hidup komunal dan korporat di kalangan ahli-ahli sesuku ini 

Pemimpin di dalam adat perpatih mestilah mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang unggul. Martabatnya mestilah lebih tinggi daripada orang - orang yang dipimpinnya.  Kedudukan ekonominya mestilah lebih stabil dan kukuh daripada ekonomi anak-anak …

Kepimpinan di dalam adat perpatih mestilah berlandaskan nilai-nilai muafakat dan budi bicara. Setiap tindakan dan keputusan pemimpin mestilah berdasarkan suara ramai. Pemimpin yang mesti berani bertindak di atas dasar yang benar dan tindakannya itu…

Sikap dan nilai yang tergambar dalam perbilangan tersebut telah dan perlu dipatuhi kerana setiap perilaku seorang ahli sama ada  baik atau buruk akan memberi kesan secara langsung kepada seluruh suku. Keahlian dalam sesuatu suku adalah kekal…

Orang Minangkabau yang di Rembau ada mengundang seorang anak raja dari Pagar Ruyung di Minangkabau untuk menetap di Negeri Sembilan dengan diberi kuasa penuh dalam lingkungan yang dikhaskan iaitu di Seri Menanti dalam daerah Kuala Pilah (Luak Ulu…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2