Browse Items (59 total)

  • Tags: Berani

Disebabkan oleh perasaan marah

Tags:

Mengerjakan sesuatu pekerjaan hendaklah dengan berani

Tags:

Sikap gagah berani dan tidak gentar menjalankan kewajipan.

Tags:

Tidak segan-segan lagi.

Tags:

Tiada takut pada sesiapa pun.

Tags:

Adakah orang yang kaya dan mulia itu takut kepada orang hina atau miskin itu marah kepadanya.

Tags:

Tunjuk berani.

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2