Browse Items (6 total)

  • Tags: Bertanggungjawab

Kita hendaklah bertanggungjawab ke atas perbuatan yang boleh kita lakukan. Tanggungjawab ini adalah penting. Janganlah kita amalkan sikap baling batu sembunyi tangan. Sifat yang bertanggungjawab ini adalah murni sekali akan tetapi sebelum itu…

Kita hendaklah bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Sifat bertanggungjawab ini adalah amat penting. Janganlah kita amalkan sikap baling batu sembunyi lengan. Sifat bertanggungjawab ini adalah murni sekali. Akan tetapi,…

Tidak mahu bertanggungjawab; Tidak sama-sama bertanggungjawab.

Tidak mahu bertanggungjawab dan mengambil tahu dalam satu-satu hal; Selamat.

Tidak mahu bertanggungjawab; Tidak sama-sama bertanggungjawab.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2