Browse Items (2 total)

  • Tags: INTEGRITI

Adat pepatih kepada muafakat, budi dan benar. Adatnya adalah berteraskan kepada syarak dan apabila menjatuhkan hukuman akan berpegang kepada kebenaran dan tidak sekali berpihak-pihak. Soal integriti sangatlah penting. Hukum yang adil tidak akan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2