Browse Items (6 total)

  • Tags: Jimat

Perlunya berjimat cermat.

Tags:

Kalau hendak kaya mestilah berhemat dan jangan boros.

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2