Browse Items (14 total)

  • Tags: Konflik

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 14710

Kawasan yang dipersetujui tidak dijadikan tempat berkonflik.

Tags:

Semua konflik dapat diselesaikan.

Tags:

Konflik serius.

Tags:

Sudah meresap dan berbahaya benar; Seumpama perkataan seseorang yang menyakitkan hati orang lain yang telah mendalam

Punca segala konflik dan bencana.

Tags:

Kalau raja yang berselisih; rakyat yang menjadi mangsa.

Tags:

Kalau raja yang berkonflik; rakyat yang susah.

Tags:

Orang yang lemah bila berkonflik dengan orang berkuasa sentiasa susah
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2