Browse Items (26 total)

  • Tags: Pengalaman

Kita jangan melupakan segala tunjuk ajar dri orang yang terdahulu yang banyak pengalaman dalam kehidupan seharian. Pengalaman mereka ini kita boleh dijadikan bekalan pada masa yang akan datang. Peringatan mereka itu mempunyai falsafah yang…

Kita jangan melupakan segala tunjuk ajar daripada orang yang terdahulu yang banyak pengalaman dan kehidupan. Pengalaman mereka ini boleh kita jadikan bekalakan untuk masa yang akan datang. Peringatan mereka itu mengandungi falsafah yang tersendiri…

Orang yang telah biasa melihat dan merasa berbagai-bagai keadaan adat lembaga

Tags:

Sudah banyak mengembara.

Tags:

Banyak pengalaman.

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2