Browse Items (27 total)

  • Tags: Perhubungan

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 16446

Telah bercerai betul dengan sanak saudara kerana perselisihan

Bercerai hidup masih ada peluang berjumpa atau bersatu kembali; jika bercerai mati bererti bercerai selama-lamanya; Ada perselisihan yang boleh diperbaiki kembali

Terhenti menerima berita

Tidak mahu berkawan atau bersahabat lagi.

Terhenti menerima berita atau putus persahabatan.

Ada perselisihan dapat didamaikan

Memasuki percampuran hidup dalam pergaulan manusia.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2