Browse Items (1 total)

  • Tags: Puisi Melayu lama

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 2357
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2