Browse Items (1 total)

  • Tags: penyakit kulit

2017-azian-supyan-kearifan-rempatan-dalam-terapi-ruqyah-untuk-rawatan-penyakit-kulit.pdf
Nor Azian Ab Rahman & Supyan Hussin. 2017. Kearifan tempatan dalam terapi ruqyah untuk rawatan penyakit kulit. Hal 13-22. Dlm Darlina Md Naim, Zuraidah Mohd Yusoff & Saad Othman. Perubatan Tradisional: Aplikasi Semasa. Pulau Pinang: Penerbit USM. …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2