Browse Items (11 total)

  • Tags: perang

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 14710

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 16819

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 108154

Perkataan yang jahat yang menyebabkan pergaduhan; Berbangkit peperangan oleh sebab bencana percakapan

Tags: ,

Orang yang ditawan atau orang yang menyerah diri dalam masa peperangan berlaku.

Tags:

Orang yang tidak mahu mengaku kalah kecuali berbunuh-bunuhan dahulu.

Tags:

Porak-peranda.

Tags:

Tipu muslihat dipakai dalam peperangan di tanah Melayu.

Tags:

Permulaan perang; Berlaku perang.

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2