Johari B Ismail. 1993. Proses sosialisasi melalui Seni Seilat Cekak: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor.

Dublin Core

Title

Johari B Ismail. 1993. Proses sosialisasi melalui Seni Seilat Cekak: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor.

Collection

Citation

“Johari B Ismail. 1993. Proses sosialisasi melalui Seni Seilat Cekak: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor.,” Malaycivilization, accessed September 21, 2020, http://malaycivilization.com.my/items/show/95276.

Output Formats