Home > Peribahasa Melayu

Peribahasa Melayu

PENGENALAN | PERIBAHASA

Pembangunan pangkalan data Peribahasa Melayu ini pada tahun 2004 adalah tapak kecil dalam langkah besar ATMA untuk memperkembangkan projek portal ATMA yang sudah dimulakan setahun sebelumnya. Pembangunan pangkalan data ini adalah dengan kerjasama empat orang pelajar daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, UKM. Istilah peribahasa dalam pangkalan ini adalah istilah generik untuk meliputi peribahasa per se, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan yang dipetik daripada 10 buah kamus peribahasa yang sudah diterbitkan. Sebanyak 20,304 entri yang dipaparkan sudah diberi kepada peribahasa, maksud dan perlambangan. Nilai pangkalan data ini bukan sahaja untuk mencari makna, tetapi juga mencari peribahasa, simpulan bahasa dan lain-lain yang mempunyai makna yang sama, berdekatan, lebih-lebih lagi untuk mengetahui bilangan peribahasa, simpulan bahasa dan lain-lain yang menggunakan perkataan yang dikehendaki, Misalnya Monyet”, Bunga” atau Tangga. Selain itu, ia boleh juga digunakan untuk mencari peribahasa, simpulan bahasa atau pepatah yang sudah kita lupa susunan kata-katanya.